Váli-völgy vízrendezési feladatai

(KEHOP-1.5.0-15-2016-00006)

Váli-völgy vízrendezési feladatai

A projektet megelőző időszakok fejlesztései


A Váli-víz első jókarbahelyezése 3 szakaszban történt az 1900-as években készült tervek szerint. 1954-ben a korszerű mezőgazdasági igények kielégítésére új terv készült, mely mintegy kétszeresére emelte a meder vízemésztő képességét. Az utolsó teljes körű fenntartás 1974-76 között történt.

A felső szakaszon 1986 után végeztek rendezési munkákat, amelyre azért volt szükség, mert a vízfolyás medre erősen feliszapolódott, és a jelentős bányavíz bevezetés miatt a meder nem volt képes levezetni a nagyobb vízmennyiségeket. 1988-ban került rendezésre a vízfolyás középső szakasza. A vízfolyás majdnem állandóan szinte telt mederrel vezette a vizet, mely negatívan befolyásolta a környező területek talajvízszintjét is. Jelenleg a középső mederszakasz mederrézsűi szakadópart jellegűek.

A legutóbbi vízfolyás rendezés a Duna projekt keretében történt 2012-2014 között. A megvalósuló munkálatokban a Szent László-patak bal partján és a Váli-víz mindkét partján a töltések magassági és keresztmetszeti hiányosságai kerültek megszüntetésre. A beavatkozások során rendezésre kerültek a vízoldali rézsűk, megtörtént a töltések magasítása és szélesítése, megerősítve a töltések mentett oldalát, lankásítva a rézsűket, továbbá aszfaltút létesült a töltéskoronán.