Váli-völgy vízrendezési feladatai

(KEHOP-1.5.0-15-2016-00006)

Váli-völgy vízrendezési feladatai

Részletes projektinformációk


Kedvezményezett neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Konzorciumi partner: Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Projekt címe: Váli-völgy vízrendezési feladatai  
Szerződött támogatás összege: 3.640.894.000 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt azonosító száma: KEHOP-1.5.0-15-2016-00006

A projekt bemutatása

A Váli-víz vízszállító képessége a vízfolyás utolsó, átfogó rendezése óta az intenzív feliszapolódás miatt jelentősen lecsökkent.

A vízfolyáson teljes körű fenntartási munkák elvégzésére utoljára 1974-76 között került sor. Ennek hiányában a Váli-víz állapota olyan mértékben romlik, hogy a mezőgazdasági területek mellett a belterületeket is veszélyeztetik a dombvidékről levonuló árhullámok.

A mederfeliszapolódás mellett a Váli-völgyben az erózió jelenti az egyik legnagyobb problémát. A nagy intenzitású, rövid idejű csapadékok nagymértékű csepperóziót okoznak: egy-egy intenzív csapadék tevékenység alkalmával a vízmosások felső része melletti szántóterületekről koncentráltan gyűlik össze a lemosódott talaj. Az erózió Baracskán és Válon jelentkezik leghangsúlyosabban.

A fejlesztés megvalósulásával javul a vízfolyás vízelvezető képessége, a Váli-záportározó építésével pedig a tározó alatti településeken csökken a meder mértékadó terhelése, összességében tehát javul az ár- és belvízvédelmi biztonság. A fenntartó utak, fenntartási sávok rendezésével a fenntartási feladatok könnyebben elvégezhetők lesznek.
Jelen projekt lehetőséget kínál a Váli-víz menti településeknek a vízelvezetési feladatokon túl olyan beavatkozásokra is, melyek a vízfolyások menti területek ökológiai potenciálját növelik.

A vízszállító képesség helyreállítása mellett fokozott társadalmi igény mutatkozik a meder természetes jellegének helyreállítására, ami magába foglalja a meder nyomvonalának rendezését, a mederszelvény alakjának természeteshez közelítő kialakítását, a mederben lévő és medret kísérő növényzet zónáinak helyreállítását.

Tervezett projektelemek

 • Terelőművek létesítése (kőből épült fenéklépcsők, csobogók)
 • Medermélyítés, mederkorrekció
 • Iszapeltávolítás mederkotrással (a kikerülő iszap és földanyag rendezett depónia formában kerül hátrahagyásra)
 • Természeti értéket nem képviselő növényzet eltávolítása
 • Fenntartó utak, fenntartási sávok jókarba helyezése a jövőbeni fenntartási munkák és védekezési tevékenységek megkönnyítése érdekében
 • Kajászói billenőtáblás duzzasztó rekonstrukciója
 • Kajászói betétpallós tiltó építése
 • Beloianniszi duzzasztó bontása
 • Felcsút üzemi híd építése
 • Hidak alatti mederburkolat helyreállítása
 • Oldalműtárgyak (torkolati csőátereszek, oldalzsilipek) rekonstrukciója
 • Váli záportározó építése (Kajászó, Baracska) vízkár veszélyeztetettségének csökkentésére
 • Felcsúti árapasztó tározó átalakítása (leürítő műtárgy átépítése, szivárgó rendszer kiépítése, hullámvédelem kialakítása) állandó tározóvá
 • Óbaroki oldaltározó kialakítása
 • Vízkormányzó kisműtárgyak építése, földárkok rendezése Alcsútdoboz Felső rét, Alsó rét, és Füzesi rét területén
 • Hordalékfogó műtárgyak létesítése Baracskán
 • Vízmosáskötő gátak építése Válon, a Burgundiai-árkon
 • Meglévő hordalékfogó műtárgyak javítása, pótlása a vízfolyás menti településeken
Part menti fás, bokros növényzet helyreállítása, helyenként árnyékoló fasor telepítése mintegy 25 km hosszúságban.
 • Hidrometeorológiai-, felszíni-, felszín közeli-, felszín alatti- és vízminőségi monitoring állomások telepítése, meglévő monitoring kutak eszközfejlesztése, távjelzősítése, rendszerbe integrálása a Váli-víz teljes vízgyűjtő területén

A projekt várható, számszerűsíthető eredményei

 • Mederrendezés mintegy 37 km, mederkorrekció mintegy 450 m hosszúságban
 • A Váli záportározóba szükség esetén, időszakosan betározható vízmennyiség 270.240 m3
 • A tározók megépítésével / átalakításával és a meder-rehabilitációval 7 településen nő az árvízi biztonság és csökken a helyi vízkár-veszélyeztetettség.
 • A Válon és Baracskán megépülő eróziós műtárgyak csökkentik a vízfolyás hordalék terhelését.
 • A projekt megvalósításával a Váli-víz három szakaszán (Alcsútdoboz Felsőrét, Füzesi rét és Alsórét) lehetővé válik vizes élőhely kialakítása
 • Növényzettelepítés, parti zonáció helyreállítása mintegy 25 km hosszúságban

A projekt várható, nem számszerűsíthető eredményei

 • A műszaki beavatkozásokkal javul a vízfolyás vízelvezető képessége
 • A Váli-záportározó kiépítésével csökken a meder mértékadó terhelése, ezáltal javul az ár- és belvízvédelmi biztonság
 • A vízfolyás rehabilitációjával és a vizes élőhelyek lehetőségének megteremtésével megvalósul a természeti értékek megőrzését célzó igény, erősödik a Váli-víz „zöldfolyosó” jellege
 • A fejlesztések révén vízvisszatartás valósul meg
 • Javul a környezet állapota

Partnerek

Kedvezményezett:

Országos Vízügyi Főigazgatóság
1012 Budapest, Márvány utca 1/D.
Telefon: +36 1/ 2254-400
www.ovf.hu

Konzorciumi partner:

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.
Telefon: +36 22/315-370
www.kdtvizig.hu

Tervező:

VIZITERV CONSULT KFT.
1149 Budapest, Angol u. 32.
Telefon: +36 1/3844-224
viziterv.hu

VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő utca 11.
Telefon: +36 42/500-521
environ.hu

Mérnök:

ISTER-AQUAREA Konzorcium
ISTER Mérnökiroda Kft.
2091 Etyek, Hősök tere 11.
Telefon: +36 22/223-353

Kivitelező:

Mészáros és Mészáros Kft.
8086 Felcsút, 0311/5. hrsz.
Telefon: +36 22/594-016
meszaroskft.com

Jogi szolgáltatás:

Dr. Neszményiné dr. Balogh Szilvia
7400 Kaposvár, Békési György utca 12.
Telefon: +36 30/506-5566

PR és tájékoztatási feladatok:

ABSURD Kft.
8000 Székesfehérvár, Fiskális út 59.
Telefon: +36 22/502-525
www.absurd.hu

Területszerzés:

ALBA GEOTRADE Fővállalkozó Tervező és Földmérő Zrt.
8000 Székesfehérvár, Óvoda u. 2.
Telefon: +36 22/511-150
albageotrade.hu